LEŚNIEWSKA-PASIONEK Krystyna

Tworzy cykle poetycko – malarskie, m.in.: „Przemijanie”, „Strumienie”. Należy do polsko-czeskiego klubu Art-Studio w Mieroszowie. Bierze udział w  plenerach malarskich  oraz spotkaniach poetyckich w Polsce i w Czechach,  ma na swoim koncie liczne wystawy zbiorowe i indywidualne w Polsce i za granicą. Kilkukrotnie wyróżniana na Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor”.